کاکه تیغون

طنز

 کمیتۀ داکتران بی سرحد اعلام نمود: "ما سخت متأسف هستیم که در افغانستان بر لقب "داکتر" یک تجاوز نیمه گروهی ناموسی، موقتاً غیر مسلحانه صورت گرفته است." کارشناسان می گویند علت این که امروز در افغانستان این لقب به آسانی مورد تجاوز قرار می گیرد شاید این باشد که افغانستان احتمالاً از لقب های ساخت چین استفاده می نماید. بی حکمت نیست که در این اواخر بین مردم این شعار معروف شده: "داکتر چینی، خیر نبینی!"
به گزارش تیغون پرس، کاکه تیغون پس از بررسی دیدگاه های "عینی" و "غینی" انتخابات، برعکس وزارت خارجه امریکا به این نتیجه رسید که این تئوری که می گوید " مردم انتخاب دیگری جز انتخابات ندارند" دیگر ارزش پشقل را هم ندارد.

نوشته شده در Fri 5 Sep 2014ساعت 19:42 توسط کاکه تیغون | |
 


ادامه مطلب
نوشته شده در Mon 1 Sep 2014ساعت 21:58 توسط کاکه تیغون | |

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Mon 18 Aug 2014ساعت 18:41 توسط کاکه تیغون | |
 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 16 Aug 2014ساعت 0:40 توسط کاکه تیغون | |
 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 12 Jul 2014ساعت 2:0 توسط کاکه تیغون | |

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 28 Jun 2014ساعت 16:27 توسط کاکه تیغون | |

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 21 Jun 2014ساعت 20:57 توسط کاکه تیغون | |