کاکه تیغون

طنز

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Mon 18 Aug 2014ساعت 18:41 توسط کاکه تیغون | |
 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 16 Aug 2014ساعت 0:40 توسط کاکه تیغون | |
 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 12 Jul 2014ساعت 2:0 توسط کاکه تیغون | |

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 28 Jun 2014ساعت 16:27 توسط کاکه تیغون | |

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 21 Jun 2014ساعت 20:57 توسط کاکه تیغون | |

 

https://www.facebook.com/kaakataighoon?ref=hl

کاکه تیغون در بی بی سی در مورد شوخ طبعی های احمدظاهر نوشته است، لینک بالا را کلیک کنید بعداً اگر خواستید بخوانید  اگر نخواستید، باز هم بخوانید.

نوشته شده در Mon 16 Jun 2014ساعت 19:10 توسط کاکه تیغون | |

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Thu 12 Jun 2014ساعت 17:0 توسط کاکه تیغون | |