کاکه تیغون

طنز

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 13 Dec 2014ساعت 13:15 توسط کاکه تیغون | |

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 6 Dec 2014ساعت 12:32 توسط کاکه تیغون | |

 

یارب! تو جدا از این جنون کن ما را

دور از لب دریاچۀ خون کن ما را

گر طالب انتحاری می رفت بهشت

از لست بهشت خود برون کن ما را

نوشته شده در Mon 24 Nov 2014ساعت 19:55 توسط کاکه تیغون | |

 

این طایفۀ که اکثراً بی هنر است

در خانۀ او عاطفه در پشت در است

تنبان تجاوز از تنش دور نکرد

ملّا چه کند که عقل او این قدر است

 

ملّا که میان ما و حق یک دود است

اندازه و مرز فکر او محدود است

در شهر از آنچه کرده دانستم من

بی عاطفه گی چقدر نامحدود است

 

خداوندا که دربارت کلان است

تخار و کندزت هم در جهان است

ز پیشت پرسشی دارم: "نگفتی

همیشه عقل ملّا در فلان است؟"

نوشته شده در Mon 17 Nov 2014ساعت 19:0 توسط کاکه تیغون | |


ادامه مطلب
نوشته شده در Tue 11 Nov 2014ساعت 19:9 توسط کاکه تیغون | |ادامه مطلب
نوشته شده در Wed 5 Nov 2014ساعت 22:33 توسط کاکه تیغون | |
 


ادامه مطلب
نوشته شده در Sat 25 Oct 2014ساعت 9:35 توسط کاکه تیغون | |